Handelsbetingelse

Her finder du en række praktiske informationer om bestilling, levering og betaling ved handel på vores hjemmeside. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre aftaler mellem køber og www.autocenter.dk

 
Pris De opgivne priser er inkl. moms, told og eventuelle andre afgifter.
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser, tilbud og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale. Der tages forbehold for prisændringer og tastefejl.

 
Ordre Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lockout, krig eller krigsførelse samt force majeure. Køb er endeligt, når sælger har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse eller faktura er fremkommet til køber. Mindste ordre der ekspedieres uden ekspeditionsgebyr er 500 kr, varekøb under 500 kr pålægges et ekspeditionsgebyr på 200 kr, ved ordre under 500 kr kontaktes køber inden ordren sættes igang.

 
Ordrebekræftelse Når vi har modtaget ordren modtager køber en ordrebekræftelse via e-mail.

 
Levering Levering sker ab sælgers adresse i.h.t. ICC´s incoterms, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Fragt pris i Danmark kan læses her. Dersom sælger ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel efter sælgers skøn.
Hvis varen er beskadiget ved modtagelsen, skal der tages forbehold på fragtbrevet og emballagen skal beholdes.

 
Leveringstid Leveringstiden på lagervarer er normalt 1-5 arbejdsdage, fra du har sendt din bestilling, til den bliver leveret. I spidsbelastningsperioder må dog påregnes lidt længere leveringstid.
Sælger er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol.
De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt. Sælger påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke ret til at hæve købet.

 
Emballage Standardemballage beregnes ikke særskilt. Er det efter sælgers skøn nødvendigt at bruge paller, containere, eller lignende ved pakning og forsendelse beregnes dette særskilt og faktura fremsendes. Emballage tages ikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

 
Betaling Varer bestilt på Internettet skal betales forud for levering.
Der kan betales med betalingskort VISA/Dankort og Dankort
Ved betaling med betalingskort trækkes beløbet ved afsendelse af varen.

 
Restordre Ved evt. restordre eftersendes på sælgers regning.

 
Returvarer Varer der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig tages ikke retur. Andre varer tages retur indenfor 14 dage fra modtagelsen af varen. Varen skal være ubrugt, ubeskadiget og i original emballage. Køber afholder omkostninger for returnerede varer.

 
Reklamationer Eventuelle reklamationer over manko eller andre synlige mangler skal ske straks ved modtagelsen. Ved ikke synlige mangler skal reklamation ske inden 8 dage fra modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er sælger berettiget til godtgørelse.

 
Ansvar for mangler Varer der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl repareres uden beregning eller ombyttes inden for garantiperioden, når de sendes franko til sælger. Ansvarsperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 2 måneder efter leveringen. Ansvaret bortfalder, såfremt varen er forkert monteret, mangelfuld vedligeholdt eller forkert behandlet. Ansvaret kan kun gøres gældende overfor sælger, såfremt samtlige betalingsbetingelser er opfyldt.
Sælger påtager sig intet ansvar for driftstab, følgeomkostninger, mistet fortjeneste, tidstab eller lign. Indirekte tab som følge af leverede varers svigten, uanset årsagen.
De med reparation eller ombytning forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder evt. rejseomkostninger, opholdsomkostninger etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber.
Bortset fra de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser indeholdte afhjælpningsforpligtelser påtager sælger sig intet ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med leverancer.

 
Tvister Alle tvister der måtte opstå i forbindelse med leverancer og ordrer, og som ikke kan afgøres ved forhandling, skal i første instans afgøres af en dansk domstol efter dansk ret vor værnting.

 
Særlige bestemmelser Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til almindelige leveringsbetingelser for leverance af maskiner og andet mekanisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

 
Særlige bestemmelser ved køb af webastovarmere Hvis man køber en webasto varmer og ikke vælger os til at montere denne bortfalder al reklamationsret underhenvisning til webasto Danmarks betingelser for uddannelse vedr. monteringen af varmeren og udfyldelse af medfølgende ibrugtagnings bevis